Политика за поверителност и защита на личните данни


АМБ ООД, вписана в търговския регистър с ЕИК 101048839, със седалище и адрес на управление бул. Гоце Делчев 45, гр. Гоце Делчев, събира и обработва лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR). По всички въпроси, свързани с обработката на лична информация, можете да се свържете с нас на телефон 0889 530 966, както и да ни пишете на имейл office@amb-bg.com

АМБ ООД защитава личните данни, като предприема всички необходими мерки за надеждна защита. АМБ ООД носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

АМБ ООД запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата политика.

"Лични данни" са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (имена, адрес, телефон, имейл и други) за физическите лица.

Ние зачитаме Вашите лични данни и искаме да Ви информираме как ги събираме и използваме.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни влиза в сила от 23.05.2018.

Категории лични данни, събирани и обработвани от АМБ ООД

ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, във връзка с осъществяването на нашата дейност събираме, съхраняваме и обработваме следните данни, предоставени от Вас:

– При офериране и изпълнение на услуги, поръчки и договори: име на фирма, лично и фамилно име, телефон, имейл, адрес, адрес за доставка
– При комуникация по телефон: име на фирма, лично и фамилно име, телефон
– При попълване на контактна форма в уебсайта ни: лично и фамилно име или име на фирма, телефон, имейл
– При комуникация, свързана със заявки и доставки в качеството Ви на бизнес партньор, доставчик, изпълнител или друго: име на фирма, лично и фамилно име, телефон, имейл, адрес.

С доброволното предоставяне на Вашите лични данни, вие се съгласявате с тяхното съхранение или обработка от АМБ ООД.


АМБ ООД не събира и обработва преднамерено специални (чувствителни) категории лични данни, единен граждански номер, както и информация от деца под 16 години.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ

– При посещение на нашия уебсайт: "бисквитки"

В допълнение към пряко събираните данни, които ни предоставяте, можем да събираме информация по време на Вашето посещение на уебсайта ни чрез инструменти за автоматично събиране на информация, т. нар. "бисквитки". Те ни помагат да разберем Вашите потребности и интереси и да Ви обслужваме по-добре.


Политика за използване на "бисквитки" за www.amb-bg.eu

Какво представляват "бисквитките"

Като обичайна практика при почти всички професионални уебсайтове, този сайт използва т.нар. "бисквитки" (cookies) – малки текстови файлове, които се изтеглят на компютъра Ви/ устройството Ви, за да подобрят Вашето потребителско преживяване, както и да ни предоставят информация за Вашето посещение.  Тази политика описва каква информация събираме, как я използваме и защо понякога се налага да съхраняваме тези "бисквитки". Също така ще споделим как можете да предотвратите запазването им, но това може да доведе до понижаване функционалността на сайтa.

За по-подробна информация относно "бисквитките" вижте статията от Уикипедия за HTTP "бисквитки".

Как използваме "бисквитките"

Използваме "бисквитките" поради описаните по-долу причини. За съжаление в повечето случаи няма стандартни опции за деактивиране на "бисквитките", без да се деактивират напълно функциите, които те добавят към този сайт. 

Деактивиране на "бисквитките"

Можете да предотвратите запазването на "бисквитките", като коригирате настройките в браузъра си. Имайте предвид, че деактивирането на "бисквитките" ще засегне функционалността на този и на много други уебсайтове, които посещавате. Деактивирането на "бисквитките" обикновено ще доведе и до деактивиране на определени функции на този сайт.
За информация относно браузъри и типове устройства, моля, посетете: http://www.aboutcookies.org/ или http://www.cookiecentral.com/faq/.

Употреба на "бисквитки" от www.amb-bg.eu

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате, че можем да поставим "бисквитки" на Вашия компютър/ устройство за упоменатите цели.

Видове "бисквитки", които използваме:

Сесийни "бисквитки"

Сесийните "бисквитки" са временни файлове, които остават в устройството Ви до края на потребителската сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра).

Функционални "бисквитки"

Позволяват използването на пълната функционалност на сайта, служат за увеличаване удобството на ползване на уебсайта от посетители.  Например, използва се бисквитка, която запаметява настройките за език, предпочитани от Вас. Функционалните "бисквитки", които са запаметени от уебсайта ни на Вашия компютър, остават валидни само докато трае сесията Ви в уебсайта.


Аналитични "бисквитки"

Използваме и "бисквитки" на Google Analytics (Google Анализ) - едно от най-разпространените и надеждни решения за анализ в мрежата, за да ни помогне да разберем как използвате сайта и начините, по които можем да подобрим практическата Ви работа. Тези "бисквитки" могат да следят например колко време прекарвате в сайта и посещаваните от Вас страници, за да можем да продължим да създаваме ангажиращо съдържание.

Още за "бисквитките" на Google Analytics можете да прочетете на официалната страница на Google Analytics на следния линк: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Повече информация

Тази Политика относно "бисквитки" е създадена с помощта на CookiePolicyGenerator.com

Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на имейл office@amb-bg.eu

Основание за събиране на лични данни

Всички цели, за които се използват данните, са съобразени с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR), българското законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

При спазване на действащото законодателство Ви информираме,  че АМБ ООД обработва лични данни единствено за следните цели:

1. Обслужване на запитвания, поръчки и договори за предоставянето от фирмата на стоки и услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на фирмата, както и отношенията, които възникват по този повод. В тези случаи данните се обработват за целите на сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стоки и услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо АМБ ООД. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по сделката.

2. Анализ на ползваемостта на уебсайта от потребителите и потребителското поведение. Този анализ се извършва възоснова на Google Analytics (Google Анализ), който е едно от най-разпространените и надеждни решения за анализ в мрежата.

Съхранение и обработване на личните данни

АМБ ООД обработва и съхранява личните данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информацията и/или чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Разкриване на информацията 

АМБ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получено Вашето изрично писмено съгласие;
  • информацията е необходима за изпълнението на съответни поръчки и сключени договори. Такива лица са: спедитори, куриерски фирми и др.;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. АМБ ООД е длъжнa да предостави информацията по силата на закона.

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Срок за съхранение на лични данни

АМБ ООД съхранява личните Ви данни за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни

Имате право на:


- достъп и коригиране на събраните лични данни;
- изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
- оттегляне на съгласие - предоставеното съгласие може да се оттегли по всяко време чрез писмено уведомление до АМБ ООД на на следния e-mail адрес: office@amb-bg.eu
- възражение срещу обработването;
- преносимост на личните данни;
- жалба до Комисията за защита на личните данни.

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно Политиката за поверителност и защита на личните данни на АМБ ООД, ако имате въпроси или искате да упражните някое от Вашите права, моля, свържете се с нас:

АМБ ООД

бул. Гоце Делчев 45
BG-2900 Гоце Делчев
e‐mail: office@amb-bg.eu
Т/Ф: 0751/ 6 40 07
М: 0889 530 966
www.amb-bg.eu