Ерозиране


АМБ ООД извършва ерозийна обработка на метални изделия и детайли с различна сложност. За нуждите на тази си дейност фирмата е оборудвана с обемна ерозия.

обемна ерозия 1обемна ерозия 2